De mens dichter bij de natuur brengen…

Nieuw bij VVS: de Refuge-zitbank van Sineu Graff.

Het ontwerp van de Refuge®-zitbank kwam tot stand door stil te staan bij de plaats die de natuur in de stad inneemt. Van onderzoek tot het stellen van vragen, van confrontaties tot tests, het is dankzij het contact tussen verschillende professionals dat wat toen nog maar een project was, vorm kreeg. Het bevorderen van de biodiversiteit, en in het bijzonder de biodiversiteit die in contact komt met de mens, is een uitdaging die alleen de collectieve intelligentie kan aangaan. De Refuge®-zitbank, die het resultaat is van een nauwe samenwerking, is ontstaan door de bereidwilligheid om bij te dragen aan een wereldwijde verandering. Een kleine stimulans voor de biodiversiteit en een echt instrument om het publiek dichter bij de natuur en de wilde fauna te brengen, een constructieve bijdrage.

De bevolking bewust maken en hen betrekken in dit initiatief, door er zitmeubilair mee te combineren, was de leidraad van het ontwikkelingsproject.

Waar het begon… 

De toepassing van de wet labbé, het verbod op gebruik van gewassenbeschermingsmiddelen, heeft met de terugkeer van de zogenaamde spontane plantengroei onmiddellijke gevolgen voor het stadsmilieu. De terugkeer van flora gaat gepaard met de terugkeer van fauna en de kleinere fauna, namelijk insecten die leven van planten, pollen of nectar.

Logischerwijs gaat de terugkeer van deze kleine fauna hand in hand met de terugkeer van roofdieren, namelijk tal van vogels.

Is de cirkel hiermee rond? Niet helemaal. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft deze kleine fauna daadwerkelijk voedsel nodig, maar ook een plaats om de winter door te brengen, om zich voort te planten en om te schuilen.

Terwijl het verbod op gebruik van gewassenbeschermingsmiddelen bescherming biedt, bieden wij hen met de Refuge®-zitbank onderdak.

Doelstellingen:

  • Stimuleren van de terugkeer van de natuur in de stad
  • Inwoners bewustmaken
  • Een participatief pedagogisch instrument aanreiken

Plaatsbepaling en materialen

De plaatsbepaling van de Refuge®-zitbank is essentieel voor het welslagen van de insectenkolonisatie.

Een diversiteit aan plantengroei in de nabijheid zorgt ervoor dat insecten in de installatie aanwezig zijn, maar zorgt bovenal voor de samenhang van de installatie.

Alle materialen die worden gebruikt, zijn volgens ecologische criteria uitgekozen.

  • Stalen structuur:

RAL 9004 (signaalzwart, mat)
RAL 3016 (koraalrood, gezandstraalde textuur)

  • Hout:

Acacia

  • Montage:

4 bevestigingspunten/facultatieve module voor de verankering van de vloer zonder betonfundering

De brochure in uw mailbox

3 configuraties:

DEFI-Écologique, een ecosysteemgericht studiebureau, bracht de milieutechnische kennis van Julien Hoffmann en ecologisch ontwerper

Philippe Riehling samen om de Refuge®-zitbank te ontwerpen.

Door de installatie naar het zuiden te richten krijgen de insecten het nodige zonlicht.

Insecten vertegenwoordigen 70% van de gekende biodiversiteit. Naar schatting zijn er tussen de 880.000 en 1 miljoen soorten.