Subsidies voor veiligere schoolomgevingen

Subsidies voor een veiligere schoolomgeving

VVS heeft een mooi assortiment

Op 17 mei verscheen het BVR besluit over de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van een veilige schoolomgeving. Dit besluit voorziet subsidie voor de gemeenten die projecten willen uitvoeren omtrent de beveiliging van een schoolomgeving door kleine ingrepen.

De subsidie per schoolomgeving bedraagt maximaal € 25.000 en is maximum 50% van de uitgaven die voor subsidie in aanmerking komt. De gemeenten dient de subsidieaanvraag in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en bevat minstens de informatie bepaald door dit besluit.

Voor grotere projecten gericht op veilige schoolomgevingen waarbij de schooltoegang maximaal op 200 m van de gewestweg ligt blijft de bestaande regeling gelden.

Minister Ben Weyts investeerde reeds een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken!

De 14 gemeenten investeren op diverse manieren in meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Zo zullen onder meer anti-parkeerpalen, fietssuggestiestroken en een gevleugeld zebrapad voor meer veiligheid zorgen in het Oost-Vlaamse Lede. In het Brabantse Dilbeek zal een octopusslagboom het verkeer aanmanen om trager te rijden. In het West-Vlaamse Kuurne zullen thermoplastische wegmarkeringen chauffeurs wijzen op de nabijheid van een school en zullen oversteken zichtbaarder gemaakt worden. In het Antwerpse Schilde komen er onder meer rijbaankussens om schoolomgevingen veiliger te maken.

Weyts hoopt ook de rest van de gereserveerde middelen uit het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds snel toe te kennen. Elke gemeente kan een subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen, waarbij elke schoolomgeving een subsidie van maximaal 25.000 euro kan ontvangen.

Lees het volledige artikel van Ben Weyts hier