Antwerpen – Fort Sint Filips

GROOTSCHALIGE TRANSFORMATIE VAN FORT SINT-FILIPS LANGS DE SCHELDE

De herinrichting van deze site op de rechteroever van de Schelde is na 2 jaar voltooid. Deze transformatie maakt deel uit van het Sigmaplan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen van de Schelde. Bijkomend wordt ook de riviernatuur hersteld.

Jan De Nul en Envisan pakten deze zwaar vervuilde havensite aan. Dit historisch zwaar vervuild gebied, ontstaan door het jarenlang dumpen van olieafval moest eerst gesaneerd en ingekapseld worden. Net voorbij het fort werd een lage stenen dam aangelegd, de zogenaamde kribbe. Deze getijdendam staat loodrecht op de stroomrichting waardoor ze plaatselijk de stroming van het water afremt. Hierdoor lopen slikken en schorren, die ontstaan door het spel van eb en vloed en belangrijk zijn voor de biodiversiteit in en rond de Schelde, minder de kans om weggespoeld te worden. Het resultaat is een zone van 20 hectare aan waardevolle getijdennatuur.

VVSnv leverde en plaatste er de maatwerk zitelementen. Naast de verschillende zitbanken is er ook een combinatie voorzien van zitbank, overkapping en info element. Via een fietspad is de locatie toegankelijk voor het publiek. Dé ideale locatie om te vertoeven tussen groen en water.

Meer informatie: +32 (0)11 27 35 83
info@vvsnv.be

VVSnv leverde en installeerde in de Stad Halle 3 uniforme fieststallingen

Daarnaast verzorgde ons plaatsingsteam alle voorbereidende fundatiewerken. Tenslotte hebben wij alles tot in de puntjes afgewerkt met LED verlichting. Voortaan  kunt u  op de Molenborre, het Possozplein (Kunstacademie Campus Servais) en het kruispunt Bergensesteenweg/Beertsestraat de fiets veilig parkeren tijdens een bezoek aan de binnenstad. Het stadsbestuur opteerde voor een uniforme aanpak. De nieuwe fietsenstallingen zorgen voor herkenbaarheid, rust en netheid in het straatbeeld. De Edge fietsoverkapping is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en samenstellingen. De stijl kan later worden doorgetrokken op andere locaties en moeiteloos worden afgestemd op de noden van elk specifieke locatie.

Er is plaats voor 40 fietsen, waarvan 12 plaatsen met een oplaadpunt

In samenspraak met de Fietsersbond, onderhoudsdiensten en toegankelijkheidsadviseurs doen kokerbeugels dienst als fietsnietje. Het voordeel van zo’n kokerbeugel, is dat de elektrische oplaadvoorziening mooi kan worden weggewerkt. Halle zet nog veel meer in op fietsinfrastructuur. Zo plaatsten wij onlangs een 80-tal extra fietsbeugels. Goed voor wel 280 nieuwe fietsparkeergelegenheden in het centrum van de stad.